Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000traumatologické_oddelenie764 SGWaAP
0.256chirurgické_oddelenie3508 SGWaAP
0.289úrazová_chirurgia2461 SGWaAP
0.310oddelenie_anestéziológia1520 SGWaAP
0.312ortopedické_oddelenie890 SGWaAP
0.325Klinika_úrazová539 SGWaAP
0.353interné_oddelenie5050 SGWaAP
0.360traumatológia3324 SGWaAP
0.400psychiatrické_oddelenie3439 SGWaAP
0.419traumatologická872 SGWaAP
0.420klinika_anestéziológia663 SGWaAP
0.436urgentný_príjem5085 SGWaAP
0.443chirurgická_klinika1953 SGWaAP
0.468doliečovacie_oddelenie575 SGWaAP
0.470Fakultný_nemocnica8997 SGWaAP
0.474lôžkové_oddelenie3135 SGWaAP
0.475úrazovka439 SGWaAP
0.479FNsP7537 SGWaAP
0.497neurologická_klinika1205 SGWaAP
0.497pôrodnícke_oddelenie2251 SGWaAP