Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000traumatológia3324 SGWaAP
0.189úrazová_chirurgia2461 SGWaAP
0.232ortopédia4921 SGWaAP
0.330neurológia6524 SGWaAP
0.360traumatologické_oddelenie764 SGWaAP
0.370urológia3908 SGWaAP
0.390chirurgické_oddelenie3508 SGWaAP
0.394kardiológia4412 SGWaAP
0.396oddelenie_anestéziológia1520 SGWaAP
0.401ortopedické_oddelenie890 SGWaAP
0.410traumatologická872 SGWaAP
0.425anestéziológia2085 SGWaAP
0.426chirurgia30713 SGWaAP
0.438cievna_chirurgia1328 SGWaAP
0.444rekonštrukčná_chirurgia1097 SGWaAP
0.463gynekológia8387 SGWaAP
0.471traumatológ1092 SGWaAP
0.474vnútorné_lekárstvo2263 SGWaAP
0.480urgentná_medicína1658 SGWaAP
0.481rádiológia1924 SGWaAP