Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000tranzitný5170 SGWaAP
0.422tranzit18232 SGWaAP
0.481tranzitná10571 SGWaAP
0.515tranzitné1515 SGWaAP
0.613koridor23869 SGWaAP
0.618vnútrozemský1611 SGWaAP
0.622hraničný_priechod19787 SGWaAP
0.627pohraničný5870 SGWaAP
0.627námorný_prístav1092 SGWaAP
0.635colný43174 SGWaAP
0.635terminál47382 SGWaAP
0.640pohraničný_styk927 SGWaAP
0.644dovozný1684 SGWaAP
0.644kaspický1136 SGWaAP
0.653ropovod_Družba1160 SGWaAP
0.660čiernomorský866 SGWaAP
0.660vízový2038 SGWaAP
0.660zásobovací2513 SGWaAP
0.662nákladná_doprava17911 SGWaAP
0.662prekladisko3705 SGWaAP
0.663ropovod_družba914 SGWaAP
0.663prepravný20512 SGWaAP