Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000tranzitná10571 SGWaAP
0.433tranzit18232 SGWaAP
0.481tranzitný5170 SGWaAP
0.509nákladná_doprava17911 SGWaAP
0.530kamiónová_doprava4535 SGWaAP
0.567tranzitné1515 SGWaAP
0.581cestný_ťah4145 SGWaAP
0.597koridor23869 SGWaAP
0.598kamiónová1649 SGWaAP
0.619hraničný_priechod19787 SGWaAP
0.621ropovod_Družba1160 SGWaAP
0.639železničný_koridor1596 SGWaAP
0.641ropovod_družba914 SGWaAP
0.647cestná87361 SGWaAP
0.649obchádzková_trasa5127 SGWaAP
0.650doprava720765 SGWaAP
0.655ropovod_Adria583 SGWaAP
0.658železničný_uzol1747 SGWaAP
0.661obchvat35098 SGWaAP
0.665hraničný_prechod5551 SGWaAP