Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000tranzit18232 SGWaAP
0.422tranzitný5170 SGWaAP
0.433tranzitná10571 SGWaAP
0.605hraničný_priechod19787 SGWaAP
0.630dovoz113308 SGWaAP
0.630nákladná_doprava17911 SGWaAP
0.640koridor23869 SGWaAP
0.645preprava209933 SGWaAP
0.651tranzitné1515 SGWaAP
0.657hraničný_prechod5551 SGWaAP
0.661vývoz78951 SGWaAP
0.662kaspický1136 SGWaAP
0.668Vyšný_Nemecký755 SGWaAP
0.669ropovod_Družba1160 SGWaAP
0.678colné8328 SGWaAP
0.683colný43174 SGWaAP
0.689kamiónová_doprava4535 SGWaAP
0.690Tranzit662 SGWaAP
0.690ropovod_družba914 SGWaAP