Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000transplantačné1272 SGWaAP
0.431onkologické5064 SGWaAP
0.461radiačná_onkológia689 SGWaAP
0.465kardiocentrum1422 SGWaAP
0.468hematológia4930 SGWaAP
0.470transplantačný1769 SGWaAP
0.471dialyzačné542 SGWaAP
0.480kardiologické1516 SGWaAP
0.482gastroenterologické494 SGWaAP
0.486klinická_onkológia1403 SGWaAP
0.500hematologické1766 SGWaAP
0.503transplantačná1420 SGWaAP
0.508urologické1916 SGWaAP
0.512cievna_chirurgia1328 SGWaAP
0.518chirurgická_klinika1953 SGWaAP
0.520ortopedické_oddelenie890 SGWaAP
0.522neurologická_klinika1205 SGWaAP