Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000transformácia89498 SGWaAP
0.506premena122975 SGWaAP
0.567transformačný9006 SGWaAP
0.570transformovať26987 SGWaAP
0.574dezintegrácia2595 SGWaAP
0.616deštrukcia24245 SGWaAP
0.618štrukturálna17287 SGWaAP
0.618postupná29228 SGWaAP
0.644expanzia41413 SGWaAP
0.652diferenciácia17699 SGWaAP
0.663digitalizácia28519 SGWaAP
0.663fragmentácia3656 SGWaAP
0.665štruktúrna5132 SGWaAP
0.668decentralizácia11650 SGWaAP
0.673štrukturalizácia485 SGWaAP
0.674štruktúra471434 SGWaAP
0.675formovanie55761 SGWaAP
0.677zlučovanie7763 SGWaAP
0.679integrácia134962 SGWaAP
0.681rozvoj963271 SGWaAP
0.685vývoj913191 SGWaAP