Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000transfúziológia679 SGWaAP
0.247hematológia4930 SGWaAP
0.395klinická_biochémia1655 SGWaAP
0.416radiačná_onkológia689 SGWaAP
0.418ftizeológia935 SGWaAP
0.421klinická_mikrobiológia709 SGWaAP
0.424klinická_onkológia1403 SGWaAP
0.440patologická_anatómia936 SGWaAP
0.465rádiológia1924 SGWaAP
0.471cievna_chirurgia1328 SGWaAP
0.475fyziatria1102 SGWaAP
0.479kardiológia4412 SGWaAP
0.483dermatovenerológia951 SGWaAP
0.483vnútorné_lekárstvo2263 SGWaAP
0.487anestéziológia2085 SGWaAP
0.488diabetológia1408 SGWaAP
0.493klinická_imunológia996 SGWaAP