Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000transcendentný1560 SGWaAP
0.261transcendentálny1283 SGWaAP
0.304metafyzický3257 SGWaAP
0.321transcendentno1484 SGWaAP
0.344transcendencia2468 SGWaAP
0.374transcendentná1465 SGWaAP
0.418ontologický1966 SGWaAP
0.451nadprirodzený7925 SGWaAP
0.464imanentný897 SGWaAP
0.469transcendentné715 SGWaAP
0.479nadosobný537 SGWaAP
0.481súcno2864 SGWaAP
0.486nadzmyslový505 SGWaAP
0.490nadpozemský1782 SGWaAP
0.491božskosť2404 SGWaAP
0.492Absolútno1206 SGWaAP
0.500bytie77242 SGWaAP
0.503absolútnosť649 SGWaAP
0.503ontologická2011 SGWaAP
0.510bytostný3679 SGWaAP
0.521transcendentálna2050 SGWaAP
0.523metafyzické1496 SGWaAP
0.527Stvoriteľ16747 SGWaAP
0.528existenciálny2757 SGWaAP