Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000transcendentná1465 SGWaAP
0.305transcendentálna2050 SGWaAP
0.310transcendencia2468 SGWaAP
0.322metafyzická3950 SGWaAP
0.345ontologická2011 SGWaAP
0.374transcendentno1484 SGWaAP
0.374transcendentný1560 SGWaAP
0.402transcendentálny1283 SGWaAP
0.409nadzmyslová465 SGWaAP
0.432transcendentné715 SGWaAP
0.433božskosť2404 SGWaAP
0.437bytostná3398 SGWaAP
0.439absolútnosť649 SGWaAP
0.458metafyzický3257 SGWaAP
0.458súcno2864 SGWaAP
0.488transcendentálne510 SGWaAP
0.492Absolútno1206 SGWaAP
0.496metafyzické1496 SGWaAP
0.498nadprirodzenosť588 SGWaAP
0.500bytie77242 SGWaAP
0.501duchovnosť8561 SGWaAP
0.503imanencia425 SGWaAP
0.505absolútno3146 SGWaAP
0.512kontemplácia6254 SGWaAP
0.512mnohosť1830 SGWaAP