Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000transcendentálny1283 SGWaAP
0.239metafyzický3257 SGWaAP
0.261transcendentný1560 SGWaAP
0.356transcendencia2468 SGWaAP
0.379nadzmyslový505 SGWaAP
0.394transcendentno1484 SGWaAP
0.402transcendentná1465 SGWaAP
0.407ontologický1966 SGWaAP
0.426mystický9320 SGWaAP
0.431noetický500 SGWaAP
0.435transcendentálna2050 SGWaAP
0.448existenciálny2757 SGWaAP
0.464nadpozemský1782 SGWaAP
0.472metafyzická3950 SGWaAP
0.472metafyzické1496 SGWaAP
0.484súcno2864 SGWaAP
0.491transcendentálne510 SGWaAP
0.492nadprirodzený7925 SGWaAP
0.496gnozeologický486 SGWaAP
0.500transcendentné715 SGWaAP
0.502bytie77242 SGWaAP
0.504ontologická2011 SGWaAP
0.505nadzmyslová465 SGWaAP
0.513nadosobný537 SGWaAP