Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000transcendentálne510 SGWaAP
0.338metafyzické1496 SGWaAP
0.369transcendentné715 SGWaAP
0.425ontologické573 SGWaAP
0.430bytostné1912 SGWaAP
0.450transcendentno1484 SGWaAP
0.473archetypálne404 SGWaAP
0.474transcendencia2468 SGWaAP
0.482Absolútno1206 SGWaAP
0.488transcendentná1465 SGWaAP
0.491transcendentálny1283 SGWaAP
0.493mystické6193 SGWaAP
0.494nadpozemské1130 SGWaAP
0.502súcno2864 SGWaAP
0.511existenciálne1105 SGWaAP
0.517rozumové3031 SGWaAP
0.525nadprirodzené5151 SGWaAP
0.526nadzmyslová465 SGWaAP
0.528transcendentný1560 SGWaAP
0.532Bytie2036 SGWaAP
0.534transcendentálna2050 SGWaAP
0.534nadzmyslový505 SGWaAP
0.536spirituálne2969 SGWaAP