Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000transcendentálna2050 SGWaAP
0.305transcendentná1465 SGWaAP
0.355metafyzická3950 SGWaAP
0.414transcendencia2468 SGWaAP
0.435transcendentálny1283 SGWaAP
0.454metafyzika7150 SGWaAP
0.464nadzmyslová465 SGWaAP
0.468ontologická2011 SGWaAP
0.485metafyzický3257 SGWaAP
0.486mystická9575 SGWaAP
0.495gnóza1400 SGWaAP
0.502kontemplácia6254 SGWaAP
0.503fenomenologická852 SGWaAP
0.507Bytie2036 SGWaAP
0.508fenomenológia2209 SGWaAP
0.518Absolútno1206 SGWaAP
0.519dialektická2001 SGWaAP
0.521transcendentný1560 SGWaAP
0.522spirituálne2969 SGWaAP
0.526dialektika4899 SGWaAP
0.527transcendentno1484 SGWaAP
0.534transcendentálne510 SGWaAP
0.536duchovnosť8561 SGWaAP
0.542astrálna3394 SGWaAP