Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000transcendencia2468 SGWaAP
0.286transcendentno1484 SGWaAP
0.310transcendentná1465 SGWaAP
0.344transcendentný1560 SGWaAP
0.356transcendentálny1283 SGWaAP
0.397ontologická2011 SGWaAP
0.408metafyzický3257 SGWaAP
0.413metafyzická3950 SGWaAP
0.414transcendentálna2050 SGWaAP
0.439imanencia425 SGWaAP
0.449bytostná3398 SGWaAP
0.453metafyzické1496 SGWaAP
0.454telesnosť4448 SGWaAP
0.468bytie77242 SGWaAP
0.474transcendentálne510 SGWaAP
0.477metafyzika7150 SGWaAP
0.478súcno2864 SGWaAP
0.479božskosť2404 SGWaAP
0.482duchovnosť8561 SGWaAP
0.482mnohosť1830 SGWaAP
0.485Absolútno1206 SGWaAP
0.487transcendentné715 SGWaAP
0.493ontologický1966 SGWaAP
0.498existenciálny2757 SGWaAP
0.505Bytie2036 SGWaAP