Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000trakčné_vedenie2854 SGWaAP
0.183trolejové_vedenie2476 SGWaAP
0.402trolej1401 SGWaAP
0.408železničný_zvršok1312 SGWaAP
0.446meniareň705 SGWaAP
0.447traťová_koľaj1864 SGWaAP
0.464priecestné_zabezpečovacie1097 SGWaAP
0.478priecestie14036 SGWaAP
0.479koľajový3237 SGWaAP
0.483návestidlo4226 SGWaAP
0.483výhybka10404 SGWaAP
0.497koľajové1831 SGWaAP
0.498koľajová3947 SGWaAP
0.506zabezpečovacie_zariadenie6176 SGWaAP
0.507rozvodňa3208 SGWaAP
0.515dráhové_vozidlo2102 SGWaAP
0.524traťový4710 SGWaAP
0.528koľajisko9089 SGWaAP
0.529železničná_trať32339 SGWaAP