Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000tragikomický2697 SGWaAP
0.328groteskný2611 SGWaAP
0.339komický7750 SGWaAP
0.399tragikomická2655 SGWaAP
0.413melodramatický852 SGWaAP
0.430úsmevný5769 SGWaAP
0.478humorný8544 SGWaAP
0.479dojemný3914 SGWaAP
0.482absurdný15440 SGWaAP
0.492groteskná3005 SGWaAP
0.503tragikomédia4520 SGWaAP
0.512cynický7007 SGWaAP
0.515sugestívny4138 SGWaAP
0.518dojímavý7208 SGWaAP
0.529anekdotický503 SGWaAP
0.533tragický31962 SGWaAP
0.540baladický1186 SGWaAP
0.540tristný634 SGWaAP
0.541groteska6498 SGWaAP
0.544komická11014 SGWaAP
0.546svojrázny9827 SGWaAP
0.550patetický3265 SGWaAP
0.552parodický849 SGWaAP
0.560bizarný13379 SGWaAP