Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000tragikomická2655 SGWaAP
0.259groteskná3005 SGWaAP
0.285komická11014 SGWaAP
0.399tragikomický2697 SGWaAP
0.413humorná9242 SGWaAP
0.431absurdná20186 SGWaAP
0.440úsmevná6400 SGWaAP
0.452parodická821 SGWaAP
0.465groteska6498 SGWaAP
0.471ironická4190 SGWaAP
0.489tragikomédia4520 SGWaAP
0.496bizarná12329 SGWaAP
0.496komediálna4068 SGWaAP
0.499groteskný2611 SGWaAP
0.506grotesknosť820 SGWaAP
0.515komický7750 SGWaAP
0.527cynická3428 SGWaAP
0.527komickosť1083 SGWaAP
0.535komika3124 SGWaAP
0.535teatrálna1206 SGWaAP
0.536satirická4339 SGWaAP
0.556smiešnosť958 SGWaAP