Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000tragikomédia4520 SGWaAP
0.242komédia105950 SGWaAP
0.347bláznivá_komédia1614 SGWaAP
0.390dráma132984 SGWaAP
0.394groteska6498 SGWaAP
0.399melodráma2845 SGWaAP
0.400komediálna_dráma791 SGWaAP
0.430veselohra5212 SGWaAP
0.450situačná_komédia1254 SGWaAP
0.461romantická_komédia6913 SGWaAP
0.469monodráma2974 SGWaAP
0.476Komédia1119 SGWaAP
0.482inscenácia99805 SGWaAP
0.489tragikomická2655 SGWaAP
0.503tragikomický2697 SGWaAP
0.505komediálna4068 SGWaAP
0.514gangsterka1158 SGWaAP
0.531jednoaktovka2058 SGWaAP
0.540komediálne547 SGWaAP
0.546paródia16207 SGWaAP
0.558fraška13825 SGWaAP
0.560komediálny5427 SGWaAP
0.569komediálne1013 SGWaAP