Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000tragicky_zosnulý1525 SGWaAP
0.314zosnulý34506 SGWaAP
0.510uctiť_pamiatka7343 SGWaAP
0.596pietna_spomienka7584 SGWaAP
0.597uctiť29380 SGWaAP
0.612vzdať_hold7222 SGWaAP
0.613zosnulá9668 SGWaAP
0.630nebohý24831 SGWaAP
0.635pietna2613 SGWaAP
0.653položenie_veniec2995 SGWaAP
0.653tragicky_zahynúť5345 SGWaAP
0.654spomienkový10528 SGWaAP
0.656letecké_nešťastie4164 SGWaAP
0.656spomienkové7389 SGWaAP
0.669pietny_akt6546 SGWaAP
0.669spomienková10628 SGWaAP
0.672zosnulý21584 SGWaAP
0.676zádušná_omša1993 SGWaAP
0.680tragické_úmrtie1055 SGWaAP
0.681odhalenie_pamätná2433 SGWaAP