Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000tradicionalizmus1217 SGWaAP
0.298konzervativizmus7677 SGWaAP
0.399dogmatizmus2038 SGWaAP
0.427modernista1983 SGWaAP
0.431racionalizmus3906 SGWaAP
0.438individualizmus8799 SGWaAP
0.453katolicizmus10809 SGWaAP
0.454fundamentalizmus3650 SGWaAP
0.455tradicionalista2441 SGWaAP
0.469liberalizmus19638 SGWaAP
0.471kriticizmus766 SGWaAP
0.476naturalizmus2845 SGWaAP
0.478konformizmus1169 SGWaAP
0.481postmodernizmus1877 SGWaAP
0.493nihilizmus3239 SGWaAP
0.494synkretizmus1711 SGWaAP
0.497relativizmus5097 SGWaAP
0.498kolektivizmus1831 SGWaAP
0.499nacionalizmus26046 SGWaAP
0.500sekularizmus3288 SGWaAP
0.505existencializmus2174 SGWaAP