Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000tradicionalistický751 SGWaAP
0.447racionalistický771 SGWaAP
0.456tradicionalista2441 SGWaAP
0.495modernistický1638 SGWaAP
0.509tradicionalistická535 SGWaAP
0.517liberálny25259 SGWaAP
0.519dogmatický2709 SGWaAP
0.523fundamentalistický1751 SGWaAP
0.524klerikálny635 SGWaAP
0.528ortodoxný10709 SGWaAP
0.534protestantský6987 SGWaAP
0.548liberálne3338 SGWaAP
0.553bigotný1642 SGWaAP
0.557konzervatívny42403 SGWaAP
0.557puritánsky976 SGWaAP
0.563katolícky57473 SGWaAP
0.564tradicionalizmus1217 SGWaAP
0.567ľavičiarsky645 SGWaAP
0.568intelektuálsky569 SGWaAP
0.579spiatočnícky1142 SGWaAP
0.579religiózny2234 SGWaAP
0.579sekulárny6815 SGWaAP
0.583postmodernistický502 SGWaAP
0.585individualistický1468 SGWaAP
0.592sektársky1342 SGWaAP
0.592umiernený9759 SGWaAP
0.594ateistický4237 SGWaAP
0.597protináboženský560 SGWaAP
0.600patriarchálny2229 SGWaAP
0.605nekonformný1261 SGWaAP
0.605postmoderný4382 SGWaAP
0.608pozitivistický563 SGWaAP
0.610disidentský830 SGWaAP
0.611humanistický4879 SGWaAP
0.611svetonázorovo414 SGWaAP
0.611ľavicovo2169 SGWaAP
0.614militantný4887 SGWaAP
0.615kresťanský98148 SGWaAP
0.616modernista1983 SGWaAP
0.618pacifistický489 SGWaAP
0.620anarchistický1321 SGWaAP
0.623nacionalistický5917 SGWaAP
0.627aktivistický624 SGWaAP
0.629evanjelikálny986 SGWaAP