Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000tradicionalistická535 SGWaAP
0.509tradicionalistický751 SGWaAP
0.521dogmatická2399 SGWaAP
0.540sekulárna5098 SGWaAP
0.540tradicionalizmus1217 SGWaAP
0.550protestantská8913 SGWaAP
0.556modernistická1544 SGWaAP
0.559klerikálna561 SGWaAP
0.560individualistická1297 SGWaAP
0.563racionalistická730 SGWaAP
0.563fundamentalistická1507 SGWaAP
0.567ateistická3763 SGWaAP
0.570patriarchálna3092 SGWaAP
0.572religiózna2095 SGWaAP
0.576elitárska777 SGWaAP
0.576liberálna27803 SGWaAP
0.579bigotná589 SGWaAP
0.580ortodoxne843 SGWaAP
0.582spiatočnícka695 SGWaAP
0.591ortodoxná6427 SGWaAP
0.598tradicionalista2441 SGWaAP