Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000tradicionalista2441 SGWaAP
0.374modernista1983 SGWaAP
0.455tradicionalizmus1217 SGWaAP
0.456tradicionalistický751 SGWaAP
0.470racionalista1259 SGWaAP
0.472fundamentalista5025 SGWaAP
0.479ortodoxný10709 SGWaAP
0.479marxista5377 SGWaAP
0.499dogmatik1560 SGWaAP
0.499konzervativizmus7677 SGWaAP
0.500katolicizmus10809 SGWaAP
0.501pravoverný4156 SGWaAP
0.513agnostik2375 SGWaAP
0.522bigotný1642 SGWaAP
0.527charizmatik1201 SGWaAP
0.532ateista41462 SGWaAP
0.534postmodernista623 SGWaAP
0.541purista1135 SGWaAP
0.545dogmatický2709 SGWaAP
0.545naturalista678 SGWaAP
0.547materialista3595 SGWaAP
0.548protestant17006 SGWaAP