Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000tradičnosť521 SGWaAP
0.467modernosť5354 SGWaAP
0.476ľudovosť1232 SGWaAP
0.542netradičnosť756 SGWaAP
0.547originálnosť3065 SGWaAP
0.557svojráznosť1282 SGWaAP
0.560nadčasovosť4883 SGWaAP
0.560strohosť2344 SGWaAP
0.569exotickosť493 SGWaAP
0.574starosvetská772 SGWaAP
0.580nevšednosť1453 SGWaAP
0.580umeleckosť863 SGWaAP
0.582nekonvenčnosť889 SGWaAP
0.585módnosť986 SGWaAP
0.588zemitosť524 SGWaAP
0.591civilnosť547 SGWaAP
0.592konzervatívnosť1515 SGWaAP
0.593znakovosť441 SGWaAP
0.596tradicionalizmus1217 SGWaAP
0.599ozdobnosť550 SGWaAP
0.602výtvarnosť462 SGWaAP
0.609decentnosť705 SGWaAP
0.610umelosť925 SGWaAP
0.614štýlovosť1679 SGWaAP
0.614svojskosť518 SGWaAP
0.617svojráz907 SGWaAP
0.617dekoratívnosť1037 SGWaAP
0.621estetickosť1229 SGWaAP
0.622pragmatickosť490 SGWaAP
0.623divadelnosť563 SGWaAP
0.624formálnosť1824 SGWaAP
0.626nenútenosť1111 SGWaAP
0.627literárnosť676 SGWaAP
0.630poetickosť1086 SGWaAP
0.632svetovosť905 SGWaAP
0.632malebnosť1468 SGWaAP
0.633elegantnosť919 SGWaAP
0.633emocionálnosť636 SGWaAP
0.635pokrokovosť601 SGWaAP
0.636fragmentárnosť616 SGWaAP
0.637objavnosť498 SGWaAP
0.639ležérnosť1351 SGWaAP
0.639exkluzívnosť639 SGWaAP
0.640starosvetský1058 SGWaAP
0.640jedinečnosť36267 SGWaAP
0.640novátorstvo1607 SGWaAP