Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000tradičnosť521 SGWaAP
0.467modernosť5354 SGWaAP
0.476ľudovosť1232 SGWaAP
0.542netradičnosť756 SGWaAP
0.547originálnosť3065 SGWaAP
0.557svojráznosť1282 SGWaAP
0.560nadčasovosť4883 SGWaAP
0.560strohosť2344 SGWaAP
0.569exotickosť493 SGWaAP
0.574starosvetská772 SGWaAP
0.580nevšednosť1453 SGWaAP
0.580umeleckosť863 SGWaAP
0.582nekonvenčnosť889 SGWaAP
0.585módnosť986 SGWaAP
0.588zemitosť524 SGWaAP
0.591civilnosť547 SGWaAP
0.592konzervatívnosť1515 SGWaAP
0.593znakovosť441 SGWaAP
0.596tradicionalizmus1217 SGWaAP
0.599ozdobnosť550 SGWaAP
0.602výtvarnosť462 SGWaAP
0.609decentnosť705 SGWaAP
0.610umelosť925 SGWaAP
0.614štýlovosť1679 SGWaAP