Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000tradičné103860 SGWaAP
0.499tradičný213546 SGWaAP
0.499tradičná243824 SGWaAP
0.501klasické90431 SGWaAP
0.518netradičné30770 SGWaAP
0.574neodmysliteľné1745 SGWaAP
0.579starodávne2796 SGWaAP
0.582ľudové32241 SGWaAP
0.604orientálne2370 SGWaAP
0.614obradové500 SGWaAP
0.615populárne31362 SGWaAP
0.617moderné127446 SGWaAP
0.618kulinárske2096 SGWaAP
0.619tradične167041 SGWaAP
0.621sviatočné7053 SGWaAP
0.624tradičné_remeslo6172 SGWaAP
0.625Tradičný3459 SGWaAP
0.626ázijské5466 SGWaAP
0.636novodobé5396 SGWaAP
0.642obľúbené96803 SGWaAP
0.645folklórne8254 SGWaAP
0.645štedrovečerné1067 SGWaAP
0.652zaužívané9285 SGWaAP
0.652rozmanité9200 SGWaAP
0.656svojrázne2229 SGWaAP