Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000trýzeň2416 SGWaAP
0.395mučivá3399 SGWaAP
0.409bôľ8947 SGWaAP
0.446náruživosť3471 SGWaAP
0.446trýznivá1245 SGWaAP
0.461pekelná_muka597 SGWaAP
0.466zármutok11317 SGWaAP
0.466opustenosť4916 SGWaAP
0.469žalosť1318 SGWaAP
0.469útrapy15006 SGWaAP
0.475skľúčenosť2916 SGWaAP
0.486clivota2779 SGWaAP
0.497ukrutná4569 SGWaAP
0.500nevýslovná4096 SGWaAP
0.504slasť15287 SGWaAP
0.504beznádej21631 SGWaAP
0.506strasť7858 SGWaAP
0.510zatrpknutosť3851 SGWaAP
0.514pustota817 SGWaAP
0.519nevysloviteľná878 SGWaAP
0.519osamotenosť1880 SGWaAP
0.527prázdnota27366 SGWaAP
0.527utrpenie155408 SGWaAP
0.529trápenie60566 SGWaAP
0.529rozorvanosť882 SGWaAP