Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000trópy3166 SGWaAP
0.075tróp3286 SGWaAP
0.325subtrópy917 SGWaAP
0.442subtropická4140 SGWaAP
0.455tropická23605 SGWaAP
0.458tropický15953 SGWaAP
0.486subtropický1257 SGWaAP
0.488subtropické_pásmo717 SGWaAP
0.522tropický_dažďový1260 SGWaAP
0.523tropický_prales2097 SGWaAP
0.525tropické_podnebie1005 SGWaAP
0.527tropické7076 SGWaAP
0.534subtropické1259 SGWaAP
0.547rovníková_Afrika893 SGWaAP
0.572dažďový_prales7052 SGWaAP
0.581polopúšť1310 SGWaAP
0.596africká_savana540 SGWaAP
0.597savana5005 SGWaAP
0.601klimatické_pásmo1876 SGWaAP
0.604podnebné_pásmo1835 SGWaAP
0.606exotický24418 SGWaAP
0.612exotická33943 SGWaAP
0.613Južný_Amerika27289 SGWaAP
0.616banánovník2546 SGWaAP