Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000tróp3286 SGWaAP
0.075trópy3166 SGWaAP
0.330subtrópy917 SGWaAP
0.457subtropická4140 SGWaAP
0.470tropická23605 SGWaAP
0.476tropický15953 SGWaAP
0.479subtropické_pásmo717 SGWaAP
0.518subtropický1257 SGWaAP
0.529tropické_podnebie1005 SGWaAP
0.540tropický_dažďový1260 SGWaAP
0.542rovníková_Afrika893 SGWaAP
0.550tropický_prales2097 SGWaAP
0.558subtropické1259 SGWaAP
0.571tropické7076 SGWaAP
0.589dažďový_prales7052 SGWaAP
0.590polopúšť1310 SGWaAP
0.600Južný_Amerika27289 SGWaAP
0.600podnebné_pásmo1835 SGWaAP
0.606klimatické_pásmo1876 SGWaAP
0.608savana5005 SGWaAP
0.610stredomorie1193 SGWaAP
0.614amazonský_prales2022 SGWaAP
0.617exotická33943 SGWaAP