Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000trávnatá6351 SGWaAP
0.366trávnatý9338 SGWaAP
0.396trávnaté2030 SGWaAP
0.423lúka145766 SGWaAP
0.424skalnatá7494 SGWaAP
0.437štrková5737 SGWaAP
0.446kamenistá7891 SGWaAP
0.463krovinatá623 SGWaAP
0.465náhorná681 SGWaAP
0.482rozľahlá14418 SGWaAP
0.502pláň12745 SGWaAP
0.503piesková_duna2316 SGWaAP
0.505trávnatá_plocha12595 SGWaAP
0.513piesčitá3133 SGWaAP
0.513piesočnatý1716 SGWaAP
0.516náhorná_plošina4635 SGWaAP
0.516úboč3131 SGWaAP
0.516kamenitá1102 SGWaAP
0.516močaristá1455 SGWaAP
0.517polopúšť1310 SGWaAP
0.517piesočnatá5293 SGWaAP
0.521štrkovitá1046 SGWaAP