Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000totalitný9859 SGWaAP
0.305totalitný_režim13057 SGWaAP
0.326komunistický36634 SGWaAP
0.331totalitná8415 SGWaAP
0.344totalitné2380 SGWaAP
0.354totalita30502 SGWaAP
0.369komunistická_diktatúra2156 SGWaAP
0.374komunistický_režim23926 SGWaAP
0.381diktatúra24909 SGWaAP
0.384komunizmus85978 SGWaAP
0.386fašistický12968 SGWaAP
0.402diktátorský1622 SGWaAP
0.412demokratický64512 SGWaAP
0.415komunistická_totalita2261 SGWaAP
0.423diktátorský_režim2118 SGWaAP
0.427socialistický34296 SGWaAP
0.433kapitalistický11913 SGWaAP
0.434totalitarizmus2624 SGWaAP
0.441boľševický4033 SGWaAP
0.443autoritársky2625 SGWaAP