Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000totalitná_ideológia1636 SGWaAP
0.251ideológia68602 SGWaAP
0.379nacionálny_socializmus815 SGWaAP
0.383totalitarizmus2624 SGWaAP
0.413boľševizmus3476 SGWaAP
0.415nacizmus17825 SGWaAP
0.430islam66773 SGWaAP
0.438nacistická_ideológia910 SGWaAP
0.457sionizmus4004 SGWaAP
0.457kresťanstvo112019 SGWaAP
0.460ateizmus16464 SGWaAP
0.462marxizmus13099 SGWaAP
0.466diktatúra24909 SGWaAP
0.472náboženský_fanatizmus1396 SGWaAP
0.472liberalizmus19638 SGWaAP
0.486liberálna_demokracia5593 SGWaAP
0.487totalitná8415 SGWaAP
0.488fašizmus43617 SGWaAP
0.489fundamentalizmus3650 SGWaAP
0.489sekularizmus3288 SGWaAP
0.490ateistický4237 SGWaAP