Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000totalitarizmus2624 SGWaAP
0.321liberalizmus19638 SGWaAP
0.356nacizmus17825 SGWaAP
0.362marxizmus13099 SGWaAP
0.379relativizmus5097 SGWaAP
0.383totalitná_ideológia1636 SGWaAP
0.384nihilizmus3239 SGWaAP
0.393boľševizmus3476 SGWaAP
0.403anarchizmus1903 SGWaAP
0.404antikomunizmus1458 SGWaAP
0.410imperializmus6287 SGWaAP
0.410komunizmus85978 SGWaAP
0.410nacionalizmus26046 SGWaAP
0.411fundamentalizmus3650 SGWaAP
0.417postmodernizmus1877 SGWaAP
0.421liberálna_demokracia5593 SGWaAP
0.422nacionálny_socializmus815 SGWaAP
0.430konzervativizmus7677 SGWaAP
0.432ideológia68602 SGWaAP
0.434totalitný9859 SGWaAP
0.435sekularizmus3288 SGWaAP
0.443dogmatizmus2038 SGWaAP