Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000totalita30502 SGWaAP
0.237komunizmus85978 SGWaAP
0.273komunistická_totalita2261 SGWaAP
0.304totalitná8415 SGWaAP
0.312komunistická_diktatúra2156 SGWaAP
0.314totalitný_režim13057 SGWaAP
0.319diktatúra24909 SGWaAP
0.330nesloboda10485 SGWaAP
0.354totalitný9859 SGWaAP
0.364socializmus107795 SGWaAP
0.394komunistický_režim23926 SGWaAP
0.423totalitné2380 SGWaAP
0.450totalitarizmus2624 SGWaAP
0.472diktatúra_proletariát1665 SGWaAP
0.477nacizmus17825 SGWaAP
0.481komunista120716 SGWaAP
0.486komunistické8142 SGWaAP
0.486kapitalizmus65672 SGWaAP
0.491komunistická80095 SGWaAP
0.496boľševizmus3476 SGWaAP
0.498autokracia1058 SGWaAP
0.509demokracia263683 SGWaAP
0.510komunistický36634 SGWaAP
0.512fašizmus43617 SGWaAP
0.518pseudodemokracia407 SGWaAP
0.523tyrania8888 SGWaAP
0.529totalitná_ideológia1636 SGWaAP
0.541perestrojka3683 SGWaAP
0.541diktátorský_režim2118 SGWaAP
0.544ideológia68602 SGWaAP
0.546ateizácia661 SGWaAP
0.557socialistické_zriadenie1585 SGWaAP
0.558kolonializmus3058 SGWaAP
0.561štátostrana2088 SGWaAP
0.562kapitalistická11577 SGWaAP
0.563železná_opona11314 SGWaAP
0.565nežná_revolúcia16445 SGWaAP
0.566represia12047 SGWaAP
0.566marxizmus13099 SGWaAP