Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000totalita30502 SGWaAP
0.237komunizmus85978 SGWaAP
0.273komunistická_totalita2261 SGWaAP
0.304totalitná8415 SGWaAP
0.312komunistická_diktatúra2156 SGWaAP
0.314totalitný_režim13057 SGWaAP
0.319diktatúra24909 SGWaAP
0.330nesloboda10485 SGWaAP
0.354totalitný9859 SGWaAP
0.364socializmus107795 SGWaAP
0.394komunistický_režim23926 SGWaAP
0.423totalitné2380 SGWaAP
0.450totalitarizmus2624 SGWaAP
0.472diktatúra_proletariát1665 SGWaAP
0.477nacizmus17825 SGWaAP
0.481komunista120716 SGWaAP
0.486komunistické8142 SGWaAP
0.486kapitalizmus65672 SGWaAP
0.491komunistická80095 SGWaAP
0.496boľševizmus3476 SGWaAP
0.498autokracia1058 SGWaAP
0.509demokracia263683 SGWaAP