Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000toryská864 SGWaAP
0.275Toryský620 SGWaAP
0.478Ondavský730 SGWaAP
0.489Kazanský866 SGWaAP
0.495ondavská601 SGWaAP
0.508Trieda_SNP4397 SGWaAP
0.511Kukučínova7939 SGWaAP
0.513Továrenský1432 SGWaAP
0.514Cintorínsky1965 SGWaAP
0.518Obranca_mier2873 SGWaAP
0.520Bajkalský4947 SGWaAP
0.523Alejový1155 SGWaAP
0.523Betliarsky610 SGWaAP
0.528betliarska705 SGWaAP
0.529Sabinovský2305 SGWaAP
0.531Herliansky623 SGWaAP
0.531Mäsiarsky927 SGWaAP