Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000tlupa7809 SGWaAP
0.383banda44323 SGWaAP
0.453zberba5245 SGWaAP
0.492skupinka101875 SGWaAP
0.508horda12388 SGWaAP
0.514cháska633 SGWaAP
0.515chamraď1591 SGWaAP
0.539črieda7650 SGWaAP
0.540čvarga2483 SGWaAP
0.545luza2753 SGWaAP
0.560hyena8326 SGWaAP
0.568bandita12520 SGWaAP
0.572kreatúra5010 SGWaAP
0.598háveď6119 SGWaAP
0.599vagabund4296 SGWaAP
0.613hrdlorez2231 SGWaAP
0.619čeliadka804 SGWaAP
0.620zlodejská2677 SGWaAP
0.622obluda13278 SGWaAP
0.622vlčia_svorka1072 SGWaAP