Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000tlmočníčka3521 SGWaAP
0.426prekladateľka9607 SGWaAP
0.514tlmočník24397 SGWaAP
0.530asistentka33159 SGWaAP
0.585novinárka25499 SGWaAP
0.585sekretárka21900 SGWaAP
0.588stážistka1240 SGWaAP
0.592žurnalistka1603 SGWaAP
0.596lektorka23518 SGWaAP
0.596spolupracovníčka6746 SGWaAP
0.604úradníčka8082 SGWaAP
0.610sprievodkyňa14228 SGWaAP
0.615tlmočenie12050 SGWaAP
0.616spoločníčka14740 SGWaAP
0.618právnička14749 SGWaAP
0.632kameramanka681 SGWaAP
0.634sprostredkovateľka1177 SGWaAP
0.636pracovníčka66223 SGWaAP
0.637školiteľka2257 SGWaAP
0.642zdravotníčka2014 SGWaAP
0.642agentka6507 SGWaAP
0.644tútorka443 SGWaAP
0.652konzultantka4692 SGWaAP