Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000tlmočenie12050 SGWaAP
0.324simultánne_tlmočenie920 SGWaAP
0.403tlmočnícka4445 SGWaAP
0.466tlmočník24397 SGWaAP
0.532prekladateľská10810 SGWaAP
0.594posunkový_jazyk5646 SGWaAP
0.603nemčina62357 SGWaAP
0.604posunková_reč4156 SGWaAP
0.615tlmočníčka3521 SGWaAP
0.621francúzština30297 SGWaAP
0.622tlmočníctvo2270 SGWaAP
0.631preklad268288 SGWaAP
0.637taliančina14487 SGWaAP
0.643prekladateľský3215 SGWaAP
0.649prekladateľ51374 SGWaAP
0.658tlmočnícky931 SGWaAP
0.659švédčina1701 SGWaAP
0.660dánčina1027 SGWaAP
0.660poľština8912 SGWaAP
0.663jazyková_korektúra1468 SGWaAP
0.665angličtina191992 SGWaAP