Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000tlačová_tajomníčka2865 SGWaAP
0.466hovorkyňa194226 SGWaAP
0.514agentúra_SITA68967 SGWaAP
0.531tlačové_oddelenie6983 SGWaAP
0.533PR_manažérka5619 SGWaAP
0.537projektová_manažérka4088 SGWaAP
0.588tajomníčka9637 SGWaAP
0.607predsedníčka85591 SGWaAP
0.609vedúca_oddelenie2135 SGWaAP
0.610vedúca5190 SGWaAP
0.615šéfka46519 SGWaAP
0.616výkonná_riaditeľka7352 SGWaAP
0.621riaditeľka212781 SGWaAP
0.627námestníčka6621 SGWaAP
0.632generálna_riaditeľka14703 SGWaAP
0.638manažérka29618 SGWaAP
0.644referentka6387 SGWaAP