Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000tlčhuba1135 SGWaAP
0.258táraj2532 SGWaAP
0.359nímand847 SGWaAP
0.382demagóg3233 SGWaAP
0.389niktoš2325 SGWaAP
0.413chrapúň3714 SGWaAP
0.416hochštapler1448 SGWaAP
0.419primitív6286 SGWaAP
0.420trkvas1504 SGWaAP
0.423poloblázon870 SGWaAP
0.424krikľúň2051 SGWaAP
0.430odroň965 SGWaAP
0.432obmedzenec1266 SGWaAP
0.438chruňo761 SGWaAP
0.440zadubenec1416 SGWaAP
0.442truľo2152 SGWaAP
0.447hlupák45452 SGWaAP
0.450odkundes964 SGWaAP
0.451špinavec1810 SGWaAP
0.458chválenkár606 SGWaAP
0.460prospechár756 SGWaAP
0.463zapredanec2345 SGWaAP