Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000tkáčstvo1114 SGWaAP
0.197hrnčiarstvo2987 SGWaAP
0.229košikárstvo1501 SGWaAP
0.256kováčstvo2832 SGWaAP
0.281čipkárstvo656 SGWaAP
0.316drevorubačstvo699 SGWaAP
0.330garbiarstvo493 SGWaAP
0.357rezbárstvo3241 SGWaAP
0.417pastierstvo1875 SGWaAP
0.423drotárstvo3797 SGWaAP
0.432povozníctvo499 SGWaAP
0.457obuvníctvo786 SGWaAP
0.457mlynárstvo887 SGWaAP
0.457kožušníctvo510 SGWaAP
0.469sklárstvo1094 SGWaAP
0.476dobytkárstvo535 SGWaAP
0.484tkáčske530 SGWaAP
0.487tesárstvo686 SGWaAP
0.496hrnčiarske578 SGWaAP
0.510kováčske_remeslo603 SGWaAP
0.512salašníctvo1170 SGWaAP