Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000tisový501 SGWaAP
0.561Tisový951 SGWaAP
0.563tisová787 SGWaAP
0.631ľudácky1786 SGWaAP
0.635gardistický621 SGWaAP
0.657Hlinkov1320 SGWaAP
0.669Tiso32737 SGWaAP
0.703tis6100 SGWaAP
0.714stáročný1782 SGWaAP
0.719pietny1289 SGWaAP
0.720gardista7959 SGWaAP
0.722nacistický14728 SGWaAP
0.730Stalinov3358 SGWaAP
0.738Hitlerov6147 SGWaAP
0.741klérofašistický914 SGWaAP
0.743staroslovenský939 SGWaAP
0.745fašistický12968 SGWaAP
0.745Imre_Nagy637 SGWaAP
0.749ľudák3807 SGWaAP
0.755veľkomoravský3483 SGWaAP
0.758ľudácka1678 SGWaAP
0.760Kollárov1746 SGWaAP