Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000tirolský1444 SGWaAP
0.367tirolská1468 SGWaAP
0.438štajerský1106 SGWaAP
0.483alpský9684 SGWaAP
0.497sardínsky495 SGWaAP
0.514bavorský9876 SGWaAP
0.518tirolské564 SGWaAP
0.540sliezsky1356 SGWaAP
0.541viedenský22367 SGWaAP
0.552dolnorakúsky999 SGWaAP
0.558korutánska1704 SGWaAP
0.559korutánsky815 SGWaAP
0.564Korutánsky1363 SGWaAP
0.571rakúsky98369 SGWaAP
0.584istrijský492 SGWaAP
0.590štajerská647 SGWaAP
0.591alsaský474 SGWaAP