Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000tiesňava10704 SGWaAP
0.176roklina18879 SGWaAP
0.271kaňon18638 SGWaAP
0.290Tiesňava796 SGWaAP
0.318Prielom_Hornád917 SGWaAP
0.327prielom_Hornád1443 SGWaAP
0.332skalný_útvar5339 SGWaAP
0.353Zádielsky1148 SGWaAP
0.357Prosiecky_dolina647 SGWaAP
0.360zádielska_dolina645 SGWaAP
0.363prosiecka_dolina722 SGWaAP
0.366dolina162915 SGWaAP
0.371vodopád59432 SGWaAP
0.376Jánošíkova_diera1540 SGWaAP
0.379prielom_Dunajec807 SGWaAP
0.381kvačianska_dolina1154 SGWaAP
0.388skalná_stena7090 SGWaAP
0.391zádielska_tiesňava415 SGWaAP
0.397krasová5118 SGWaAP
0.402planina16841 SGWaAP
0.404jaskyňa168717 SGWaAP
0.408havrania_skala621 SGWaAP
0.410Tomášovský_výhľad558 SGWaAP