Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000tichý_oceán4589 SGWaAP
0.194Tichý_oceán6750 SGWaAP
0.235Atlantický_oceán3792 SGWaAP
0.282indický_oceán2871 SGWaAP
0.305Indický_oceán5307 SGWaAP
0.306atlantický_oceán7160 SGWaAP
0.310Pacifik8223 SGWaAP
0.335južný_Pacifik750 SGWaAP
0.344karibské_more1468 SGWaAP
0.351Karibský_more1201 SGWaAP
0.380východné_pobrežie9896 SGWaAP
0.383tichomorský_ostrov1048 SGWaAP
0.387súostrovie13629 SGWaAP
0.399pobrežie107140 SGWaAP
0.402Havajský_ostrov1802 SGWaAP
0.408havajský_ostrov2295 SGWaAP
0.412západné_pobrežie8982 SGWaAP
0.420prieliv6709 SGWaAP
0.424severný_Atlantik1289 SGWaAP
0.435severovýchodné_pobrežie1074 SGWaAP
0.438severozápadné_pobrežie1011 SGWaAP
0.440južné_pobrežie3846 SGWaAP
0.445atol3062 SGWaAP
0.449Aljaška12933 SGWaAP
0.450záliv33873 SGWaAP