Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000text892806 SGWaAP
0.505Text12472 SGWaAP
0.529nadpis42939 SGWaAP
0.546medzititulok1289 SGWaAP
0.549textový23929 SGWaAP
0.560úryvok39088 SGWaAP
0.561verš107491 SGWaAP
0.574písaný29893 SGWaAP
0.578rukopis65898 SGWaAP
0.582notový_zápis1337 SGWaAP
0.592kurzíva3862 SGWaAP
0.593citát59741 SGWaAP
0.598syntax8989 SGWaAP
0.601textová31899 SGWaAP
0.604editor40347 SGWaAP
0.604interpunkcia2853 SGWaAP
0.610textový_editor5537 SGWaAP
0.620word1941 SGWaAP
0.621citácia24197 SGWaAP
0.622font12942 SGWaAP
0.628doslov7100 SGWaAP
0.631veršík4243 SGWaAP
0.631slovosled4273 SGWaAP