Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000textárka1553 SGWaAP
0.229skladateľka4649 SGWaAP
0.275hudobníčka5387 SGWaAP
0.300speváčka145347 SGWaAP
0.332pesničkárka2120 SGWaAP
0.359gitaristka1569 SGWaAP
0.390muzikantka643 SGWaAP
0.425interpretka5223 SGWaAP
0.440poetka11471 SGWaAP
0.440scenáristka5331 SGWaAP
0.443huslistka3262 SGWaAP
0.443producentka5669 SGWaAP
0.457basgitaristka552 SGWaAP
0.457klaviristka4215 SGWaAP
0.466flautistka902 SGWaAP
0.478textár12642 SGWaAP
0.483šansoniérka757 SGWaAP
0.486umelkyňa20466 SGWaAP
0.488komička1522 SGWaAP
0.494violončelistka693 SGWaAP
0.497zabávačka406 SGWaAP