Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000tesné_susedstvo2399 SGWaAP
0.318bezprostredné_susedstvo1097 SGWaAP
0.347tesná_blízkosť29792 SGWaAP
0.446neďaleko138935 SGWaAP
0.469blízkosť304339 SGWaAP
0.472bezprostredná_blízkosť21639 SGWaAP
0.479susedstvo29024 SGWaAP
0.496neďaleko57365 SGWaAP
0.505hneď_vedľa7383 SGWaAP
0.553situovaná27005 SGWaAP
0.578vilová_štvrť2369 SGWaAP
0.586situovaný43748 SGWaAP
0.592situované8651 SGWaAP
0.599susediť13488 SGWaAP
0.610blízko65980 SGWaAP
0.618rozľahlý12521 SGWaAP
0.619novovybudovaná6835 SGWaAP
0.623novovybudovaný5147 SGWaAP
0.630areál374003 SGWaAP
0.633bezprostredné_okolie7613 SGWaAP