Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000tesná_blízkosť29792 SGWaAP
0.106bezprostredná_blízkosť21639 SGWaAP
0.203blízkosť304339 SGWaAP
0.347tesné_susedstvo2399 SGWaAP
0.381blízko65980 SGWaAP
0.484neďaleko138935 SGWaAP
0.487hneď_vedľa7383 SGWaAP
0.487neďaleko57365 SGWaAP
0.491bezprostredné_susedstvo1097 SGWaAP
0.582bezprostredné_okolie7613 SGWaAP
0.610susedstvo29024 SGWaAP
0.612situovaný43748 SGWaAP
0.627situovaná27005 SGWaAP
0.627nachádzať1550027 SGWaAP
0.628vilová_štvrť2369 SGWaAP
0.636nachádzajúci47034 SGWaAP
0.639novovybudovaná6835 SGWaAP
0.641situované8651 SGWaAP
0.646vedľa315916 SGWaAP